Sagostunder på fyra olika språk

Publicerad

På bilden ses bibliotekets fyra sagoläsare: Shatha, Rosa, Monica och Padideh.

I höst har har biblioteket sagostunder på fyra olika språk: arabiska, persiska, svenska och tigrinja.
Sagoläsningen är på lördagar. Det är en gång i månaden på svenska och tigrinja och en gång i månaden på arabiska och persiska.

Arabiska och persiska
Padideh läser högt och berättar sagor på persiska klockan 11.30.
Shatha läser högt och berättar sagor på arabiska klockan 12.30.

  • 16 september
  • 14 oktober
  • 18 november

Svenska och tigrinja
Rosa läser högt och berättar sagor på tigrinja klockan 11.30.
Monica läser högt och berättar sagor på svenska klockan 12.30.

  • 23 september
  • 21 oktober
  • 25 november

Alla intresserade barn, från 3 år och uppåt, är välkomna för att höra på sagoläsning.