Protokoll

Sammanträde 2017 

Ungdomsfullmäktige träffas första torsdagen varje månad förutom lov och lovdagar. Infaller Mötet på en torsdag då ungdomarna har lov flyttas mötet till nästkommande torsdag. Tiden för sammanträdet är 17:30. 

Sammanträdesplan

9 Februari

2 Mars

6 April

4 Maj

ev 8 Juni (ej klart)

Protokoll 2017

Från och med 2017 kommer protokoll från UFM att läggas upp här. 


Handlingar

Remiser, frågor, förslag m.m. ska vara oss till handa minst två veckor innan sammanträdet. AU (styrelsen) träffas torsdagen innan sammanträdet (stormötet) och går igenom alla ärenden samt gör dagordning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer