Arboga kommun

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige består av ungdomar från kommunens båda högstadieskolor samt gymnasiet. Syftet är att du som ungdom ska ha en kanal för att föra fram dina frågor. Ungdomsfullmäktige ska även vara en remissinstans för nämnder och andra organisationer.

Val av ungdomsfullmäktige

Personval ska ske varje år på Stureskolan, Gäddgårdsskolan och Vasagymnasiet. Varje skola har nio platser var till ungdomsfullmäktige, varav två är för elevrådet. Ungdomar som går i gymnasieskolor utanför kommunen har två platser. Före valet informeras eleverna om ungdomsfullmäktige.

Ska vuxna bestämma över din framtid?

  • Ungdomsfullmäktige är en chans för dig som är ung att delta i debatten och samtidigt få nya kompisar.
  • Ungdomsfullmäktige ska fungera som remissinstans i frågor som rör ungdomar.
  • Ungdomsfullmäktige kan väcka frågor och på eget initiativ via skrivelser eller uppvaktningar föra frågor vidare till de kommunala nämnderna och till kommunstyrelsen.
  • Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i samhället och vara rådgivande till politiker

Varför vara med?

  • Jo, självklart för att ni vet bäst om vad som är viktigast för er och hur det ska vara för att ni ska trivas.
  • Det är en möjlighet att vara delaktig och göra sin röst hörd.
  • Arboga ska bli bättre för unga och unga ska få vara med och påverka i frågor som de tycker är viktiga.
  • Ordna arrangemang av ungdomar för ungdomar.
  • Ungdomsfullmäktige träffas minst 1 gång/månad under trevliga former.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer