Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Naturreservat och naturområden

I Arboga med omnejd finns ett stort utbud vackra naturområden, med unika miljöer, sällsynta växter och rikt fågelliv. Här hittar du svampskogar, lövskogar och närhet till artrika sjöar och vattendrag. Ta med dig kikaren, förstoringsglaset och korgen. Här finns massor att utforska.

Kalkugnsberget naturreservat

Kalkugnsberget är ett uppskattat strövområde endast fem kilometer väster om Arboga. Här finns tät, mörk barrskog där kalkberget ibland tittar fram i ljusare gläntor. Har du tur kan du se den sällsynta växten hällebräcka här. Du kan plocka god matsvamp och lyssna på många olika fåglar.

 

I reservatet går en stig där du kan uppleva den omväxlande naturen. Du kan också se spår efter det gamla kalkbrottet. Eller varför inte vika av stigen och leta dig upp till Kalkugnsbergets topp? Vid parkeringsplatsen finns en rastplats med eldstad där du kan vila efter din skogspromenad. 

Karta och mer information om Kalkugnsberget

Säbybergen naturreservat

På cykelavstånd från Arboga, intill Hjälmare kanal, hittar du Säbybergen. Här kan du finna lugn och ro bland krokiga ekar och gamla tallar, trots att du befinner dig alldeles intill väg E20.

Området bjuder på dramatiska rasbranter, mosskädda berghällar och lavar som hänger som skägg från träden. Från parkeringen vid Hjälmare kanal går en brant stig upp genom skogen. Väl uppe hittar du flera platser med fin utsikt över jordbrukslandskapet och Arbågaåns omgivningar. Ta med fika och svampkorg och lyssna efter hackspettens trummande. Eller varför inte ta en motionsrunda på den fem kilometer långa skogsstigen?

Mer information och karta över Säbyledens naturreservat på Länsstyrelsens webbplats

Gökriksudden naturreservat

Området är beläget vid Hjälmarens strand, cirka 15 kilometer sydväst om Arboga, nära länsgränsen mot Örebro län. Det består huvudsakligen av ädellövskog, delvis sluten och delvis mer luckig och lundartad. Det finns också inslag av tätare blandskog med ek, björk och gran.

Mer information och karta över Gökriksuddens naturreservat på Länsstyrelsens webbplats

Gärdselbäcken

Vid Gärdselbäcken finns intressanta sevärdheter av olika slag. Dammarna intill bäcken är  hemvist för grodor, paddor, salamandrar, och trollsländenymfer. Strax väster om Gärdselbäcken har man funnit spår av en gropkeramisk stenåldersboplats och flera medeltida kvartsbrott.

Grillplats finns.

 

Hitta hit:

Åk från Arboga centrum mot Västerbron, följ sedan skylt mot Älholmen. Fortsätt 4,2 kilometer. Parkering finns till häger om vägen.

Gålsjön

Gålsjön är till större delen täckt av vass. I fågeltornet på sjöns norra sida kan du spana efter trana, sångsvan och vattenrall. I gammelskogen intill trivs arter som spillkråka och tretåig hackspett. till och med den sällsynta gråspetten har setts till här. På sjöns västra sida finns grillplats med vindskydd.

 

Hitta hit:

Åk från Arboga centrum mot Västerbron, följ sedan skylt mot Älholmen. Fortsätt 4,2 kilometer. Parkering finns till häger om vägen.

Herrfallets naturreservat

Vid hjälmarens strand.

Föruom camping- och badplats finns här ett spännande reservat med en 4 kilometer lång naturstig genom lövskogen. Informationsskyltar lär dig mer om bäver, rördrom och Hjälmarens historia. Parkering precis innan campingen. Grillplats finns.


Hitta hit:
Väg 512 från Arboga, sväng av höger och följ skyltning Herrfallet Fritid- och konferensanläggning.

Hjälmare Kanal området

Naturen runt kanalen bjuder på vackra upplevelser i en gammal kulturbygd med naturstigar, ekalléer och badplatser. Kanalen är totalt 13,7 kilometer lång och har nio slussar. Den har en höjdskillnad på 21,2 meter från Hjälmaren och ner till Arbogaån.

I Arboga finns nio naturreservat

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: