Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Fornminnen

Halvardsborg

Halvardsborg ligger omedelbart söder om gamla E18-E20 och öster om sjön Tjurlångens nordligaste spets. Borgen är från 400-550-talet efter Kristus och ligger på en platå med en mur som är 520 meter.

Murar ligger vanligen så långt ut i sluttningen att deras krön sammanfaller med borggårdens plan. Endast i väster är muren högre, 3 meter, på en kort sträcka söder om västra ingången. Ingångarna finns i nordväst och söder. Innanför den förra finns en upphöjd platå, från vilken man kan överblicka hela borgen.

Kung Sigges sten

Kung Sigges sten finns i ett gravfält från järnåldern, i Lunger väster om Arboga. Hela området omfattar 17 fornlämningar.

En runsten, kung Sigges sten, står mitt i en skeppssättning och är från cirka år 1000. Stenen restes av två götlundabönder som ville föreviga minnet av brodern Sigmund.

 

Texten lyder:

"HELGULV OCH GERLEV DE GJORDE EFTER SIGMUND SIN BRODER."

 

I samma skeppssättning finns en "falsk" runsten gjord av två ynglingar år 1928. Stenen är ganska liten och ligger jäms med markytan sydost om den riktiga stenen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: