Naturvård

Naturvårdsarbetet handlar om att skydda och bevara natur- och kulturområden och den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att man tar hänsyn till naturvårdsfrågor vid planering och bedömning av till exempel nybyggnation, verksamhetstillstånd, ändrade vägsträckor och liknande.

Skyddsvärda områden

Naturområden kan skyddas genom bestämmelser i miljöbalken. Vanligaste formen för skydd är naturreservat och strandskydd. Andra skyddsformer är nationalpark, djur- och växtskyddsområden, naturminnen och biotopskyddsområden. Även Natura 2000-områden har ett slags skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärdena i dessa.

 

Skyddade områden har oftast flera av följande värden:

 • Estetiska och rekreationella – vi tycker naturen är vacker och mår bra av att vistas i den.
 • Etiska/moraliska – vi anser det rätt både för naturens skull och för framtida generationer människor.
 • Historiska – vi vill känna vår historia och bevara vårt kulturarv.
 • Ekonomiska – genom bevarad mångfald och vacker natur kan vi hållbart nyttja naturen både nu och i framtiden (och både för produktion och turism/fritid).

Strandskydd gäller ”automatiskt” kring hav, sjöar och vattendrag.
Läs mer om strandskydd under bygglov/bygganmälan.

Naturreservat i Arboga

Det är länsstyrelsen som beslutar om upprättande av skydd av olika naturområden och liknande. De har också oftast ansvar för skötseln av områdena. Följande naturreservat är upprättade i Arboga:

 • Gökriksudden
 • Hengrundet
 • Kalkugnsberget
 • Notholmen
 • Stora Rävsvik
 • Säbybergen
 • Södra hammaren
 • Norra hammaren
 • Amerika


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer