Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till bibliotekets personal.

Kajsa Fex Fritz
Bibliotekschef
Telefon: 0589-873 04, e-post: Kajsa.FexFritz@arboga.se


Britt Andersson
Biblioteksassistent
Telefon: 0589-873 07, e-post: britt.andersson@arboga.se


Erik Hölke

Biblioteksassistent

Telefon: 0589-873 01, e-post: erik.holke@arboga.se


Louise Jeurling
Barnbibliotekarie/konsumentvägledare
Telefon: 0589-873 05, e-post: louise.jeurling@arboga.se


Elisabeth Leijon Karlsson
Bibliotekarie vuxenavdelningen
Telefon: 0589-873 02, e-post: elisabeth.leijon-karlsson@arboga.se


Cecilia Lindo
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0589-873 06, e-post: cecilia.lindo@arboga.se


Sara Mather
Bibliotekarie
Telefon: 0589-870 60, e-post: sara.mather@arboga.se


Andreas Nilsson
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Telefon: 0589-873 01, e-post: andreas.nilsson@arboga.se


Rymon Mohamad
Biblioteksassistent
Telefon: 0589-873 09, e-post: rymon.mohamad@arboga.se


Andreas Sölvebring
Bibliotekarie social verksamhet
Telefon: 0589-873 03, e-post: andreas.solvebring@arboga.seKontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: