Trafikregler

Varje kommun har lokala trafikföreskrifter som beskriver vilka trafikregler som gäller på gatu- och vägnätet inom den egna kommunen.

De allra flesta regleringarna är skyltade med vägmärken som till exempel hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, enkelriktningar eller liknande.

 

Vid arrangemang, vägarbeten eller andra stora arbeten kan tekniska förvaltningen utfärda tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

 

Samtliga lokala trafikföreskrifter som gäller inom Arboga kommun finns tillgängliga för allmänheten i Transportstyrelsens Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter, RDT.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: