Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifter finns för att motverka felaktig parkering. Om fordon parkeras enligt gällande parkeringsregler och på platser avsedda för parkering ger det oss en ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och en tryggare trafikmiljö. Om du är uppmärksam på var du parkerar fordonet och respekterar gällande parkeringsregler så behöver felparkeringsavgifter inte drabba dig.

Lag (1976:206) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift

Bestämmelserna om felparkeringsavgift finns i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Regeringen anger det högsta och det lägsta beloppet som felparkeringsavgifter får fastställas till och kommunen beslutar om det gällande avgiftsbeloppet för olika parkeringsöverträdelser inom kommunen. Du kan läsa lag (1976:206) och förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift via länken till höger.

Vad kostar det att parkera fel i Arboga kommun?

300 kronor

För överträdelser av gällande parkeringsbestämmelser är felparkeringsavgiften 300 kronor.

500 kronor

För förseelser att parkera mot färdriktningen, på gång- och cykelbana, på övergångsställe, i korsning, i vägport, så att vägmärken skyms, på hållplats, framför utfart, så att tillträde till andra fordon hindras, på lastzon och taxizon, inom tio meter före korsning eller övergångsställe, inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana, på plats där stannande är förbjudet och i terräng, plantering, gräsmatta etc är felparkeringsavgiften 500 kronor.

1000 kronor

För att parkera utan tillstånd på plats för rörelsehindrade inom Arboga kommun är felparkeringsavgiften 1000 kronor.

Arboga kommunfullmäktiges beslut om felparkeringsavgifter finns i dokumentlistan till höger.

Betalning och bestridande av felparkeringavgift (parkeringsanmärkning)

En felparkeringsavgift ska betalas inom åtta dagar från den dag den utfärdandes. Betalning görs till Transportstyrelsen. Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften betalas.

 

Anser du att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du ansöka om rättelse hos polismyndigheten i det distrikt anmärkningen utfärdades. Om du inte får rättelse kan ägaren av fordonet skriftligen bestrida parkeringsanmärkningen hos polismyndigheten.

 

Felparkeringsavgift ska betalas även om du begär rättelse eller bestrider anmärkningen. Om rättelsen eller bestridandet leder till att betalningsansvar undanröjs återbetalas felparkeringsavgiften.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer