Torghandel

Arboga kommun upplåter följande offentliga platser till allmänna försäljningsplatser för torghandel

  • Entrétorget
  • Stora Torget
  • Arboga Station
  • Nytorget

Torgplatser kan bokas per dag, vecka eller längre perioder. Handel får bedrivas mellan klockan 9.00 till 20.00. 

Platserna är uppdelade i fyra grupper (A-D) och avgiften skiljer sig baserat på platsens läge. 

Aktuella avgifter finns i torghandelstaxan som du hittar bland kommunens planer och styrdokument.


Bestämmelser kring torghandeln hittar du i kommunens ordningsföreskrifter för torghandeln.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: