Torg och allmänna platser

Stadens torg och allmänna platser är samlingsytor för både Arbogabor och besökande vilket bidrar till ett mer levande Arboga. Allmänna/offentliga platser i kommunen innebär i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg, parker och liknande.

Bild på Stora torget i Arboga

Lokala ordningsföreskrifter

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kapitlet i ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Arboga kommun ska upprätthållas.

Nyttjande av allmän plats

Behöver du som enskild person, förening eller företag nyttja allmän plats för genomförande av ett arbete, anordna ett arrangemang eller uteservering? Kontakta då Polismyndigheten som är beslutsfattande när det gäller nyttjande av allmän plats. Inför beslutet inhämtar Polismyndigheten synpunkter från Arboga Kommunalteknik, varefter tillståndet skrivs ut och lämnas till sökanden.

Om det rör sig om nyttjande av allmän plats för större arrangemang där även gator behöver stängas av, eller trafik omledas, kallar Arboga Kommunalteknik till samordningsmöte med berörda.

Önskar du nyttja Ahllöfsparken för ett arrangemang, kontakta fritids- och kulturförvaltningen.

Uteservering

För uteserveringar inom Arboga stadskärna ska kommunens råd- och riktlinjer för uteserveringar på offentlig plats följas.

Trottoarpratare och försäljningsbord

10 § i de lokala ordningsföreskrifterna behandlar frågan om trottoarpratare,försäljningsbord och andra liknande anordningar.

Bland annat gäller att framkomligheten för gående, rörelsehindrade, synskadade och andra trafikanter ska säkerställas och att portar/utfarter inte får blockeras. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: