Södra Brattberget

Södra Brattbeget

Södra Brattberget är kommunens senaste exploateringsprojekt för bostäder. Området är beläget söder om Fågelsjövägen på Brattberget, och består idag av ren skogsmark.

 

I projektet kommer även trafikföringen på Fågelsjövägen att ändras, där fokus kommer att läggas på byggnation av gång- och cykelväg samt säkra passager för oskyddade trafikanter.

 

Arbetet med gator, vatten och avlopp samt övrig infrastruktur för det tjugoåtta tomterna kommer att påbörjas vecka 26, och beräknas vara avslutat våren 2019. Tidvis kommer det även att bli lite stökigt för trafikanter i området, och vi ber om överseende för detta.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer