Åbrinken etapp 2

Åbrinken etapp 2

Vid området Åbrinken pågår just nu arbetet med att iordningställa marken för byggnation av nytt Vård och omsorgsboende. Tekniska förvaltningen genomför nu nödvändiga åtgärder för dom befintliga diken och ledningar som finns inom fastigheten. Dessa åtgärder är nödvändiga för att möjliggöra för byggstart av det planerade vård och omsorgsboendet.


Omledning av diken samt ledningsflyttarna beräknas vara utförda under sommaren 2018.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer