Trafik och infrastruktur

I Arboga kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen. 

Ansvarsområden och skötsel

De större vägarna och genomfartslederna i Arboga ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunens driftavdelningen på kommunstyrelseförvaltningen om.
På landsbygden är det ofta lokala vägföreningar som
har hand om skötsel och underhåll av bygator och mindre vägar.

Nyheter om trafik och infrastruktur

 • Skogsarbeten i närområdet vid Högsta koloniområde
  Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.
  Publicerat: 2019-09-18
 • Skogarbeten vid Maxelmossen
  Arboga kommun utför sina skogsarbeten med kommunens Gröna skogsbruksplan som grund. Planen anger hur skogen ska skötas och i vilken prioriteringsordning områdena ska åtgärdas.
  Publicerat: 2019-08-14
 • Kollektivtrafikmyndigheten: Linje 221 återgår till att vara skolskjuts
  Kollektivtrafikmyndigheten meddelar att linje 221 Götlunda - Lunger avslutas från och med den 19 augusti. Turen har varit en tidtabellslagd skolskjutstur som även allmänheten har kunnat nyttja. Nu återgår den till att vara skolskjuts för barn och unga under skoldagar.
  Publicerat: 2019-07-09
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 april 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer