Trafik och infrastruktur

I Arboga kommun finns olika typer av gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Kommunens arbete handlar till största delen om att göra det säkrare och bättre för dig som trafikant. Bland annat bygger vi om farliga korsningar, byter asfalt, bygger fler gång- och cykelvägar och tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen. 

Ansvarsområden och skötsel

De större vägarna och genomfartslederna i Arboga ansvarar Trafikverket för och de kommunala vägarna och gatorna sköter kommunens driftavdelningen på tekniska förvaltningen om.
På landsbygden är det ofta lokala vägföreningar som
har hand om skötsel och underhåll av bygator och mindre vägar.

 

Nyheter om Trafik & infrastruktur

 • Arboga kommun bjuder in till ”Snömöte” 4 april
  Tisdagen den 4 april bjuder Arboga kommun till ett ”snömöte”. Då finns möjlighet för alla intresserade att diskutera och ställa frågor om den gångna vinterns snöröjning och halkbekämpning.
  Publicerat: 2017-03-22
 • Gallringsarbeten i grönområdet Syrenen
  Tekniska förvaltningen utför trädfällning och gallringsarbeten i grönområdet Syrenen. Arbetet beräknas pågå till vecka 9

  Publicerat: 2017-02-10
 • Herrgårdsbron stängs av
  Herrgårdsbron stängs av torsdagen den 9 februari för besiktning, avstängningen gäller bara en dag.
  Publicerat: 2017-01-27

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer