Kommunal hälso- och sjukvård och hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Sjukvård för äldre

Kommunen har sjukvårdsansvar till och med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för personer som bor i kommunens särskilda boenden och korttidsvistelse samt i hemsjukvård.

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabiltering (MAR) det övergripande ansvaret för att kommunen bedriver säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Hemsjukvård

Från och med den 1 september 2012 tog kommunerna i Västmanlands län över ansvaret för hemsjukvård, för personer som inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

 

Det innebär att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet.

Vårdcentralen förmedlar kontakten med hemsjukvården

Precis som tidigare kontaktar man sin vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

 

Landstinget ansvarar för läkarinsatser vid hembesök.

 

Mer information finns på följande webbplatser

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer