Styrel

Om det uppstår brist på el i Sverige riskerar eldistributionen att kollapsa. För att skydda hela det nationella elsystemet kan elanvändare i denna situation därför behöva kopplas bort. Styrel är ett system för att på lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är kritiska för samhället får el även i en elbristsituation.

Målet med Styrel är att de viktigaste funktionerna i samhället ska upprätthållas även vid en elbristsituation. Elanvändare som kan bli prioriterade är till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. I praktiken betyder det att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet kan upprätthållas även under en elbristsituation.

 

På Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats kan du läsa mer om Styrel.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer