Krisstöd (POSOM)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM-gruppen är en organisation som utgör en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser. Gruppen består av representanter från räddningstjänsten, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kyrkan och polisen.

POSOM-gruppen har till sitt förfogande ett antal stödpersoner. Det är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och kan arbeta under stress.

 

POSOM-gruppen ansvarar för planering och samordning vad avser det psykologiska och sociala omhändertagandet av människor som drabbats av olycka, katastrof eller liknande. Syftet är att försöka lindra i akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

 

POSOM-gruppen kan aktiveras vid en större olycka, katastrof eller annan händelse där samhällets resurser inte räcker till. POSOM-insats påkallas vanligtvis av räddningsledare.

 

Posom-gruppen nås via kommunens växel, telefon 0589-870 00, eller via SOS- Alarm.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer