Boendestöd

Boendestöd är en frivillig insats, det utgår alltid ifrån behov och utformas så att personens egen förmåga tas tillvara på och förstärks/bibehålls.

Personen måste själv aktivt delta i de beviljade insatserna. Delaktighet innebär att boendestödjarna tillsammans med personen ska komma överens om vissa mål som ska leda till förändring.

Det man kommer överens om skrivs i en genomförandeplanen. Planen tydliggör vad som ska göras, av vem samt när och hur. Alla insatser dokumenteras för att säkerställa att personen får rätt stöd och hjälp.

Boendestöd kan exempelvis stötta och motivera att:

  • Sköta sitt hem
  • Göra olika ärenden
  • Kontakta sjukvården och myndigheter
  • Delta i aktiviteter
  • Skapa struktur i vardagen
  • Bryta social isolering

Vem har rätt till stöd?

Personer med psykiska funktionsnedsättningar i åldersgruppen 18-64 år och som har kontakt med psykiatrin kan ansöka om boendestöd.

Hur ansöker du om boendestöd?

För att ansöka kontaktas kommunens biståndshandläggare.

Telefon: 0589-870 47 eller 0589-870 21

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 december 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer