Svenska för invandrare

SFI lokal

Undervisning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

 

Utbildning i svenska för invandrare är öppet för alla invandrare som är 16 år eller äldre och folkbokförda i Arboga kommun, samt inte har uppnått betyg i kurs D på SFI.

Ansökan

Du som vill göra en ansökan till SFI är välkommen till Engelbrektsskolan på Nygatan 45, onsdagar eller torsdagar klockan 10.00-12.00 så hjälper vi dig med din ansökan. Du som har gjort en ansökan på SFI får en tid och ett datum för inskrivning där man skrivs in på rätt nivå. Inskrivningen är torsdag och fredag ojämna veckor.

Studier på SFI

Beroende på din tidigare skolbakgrund och ett test som genomförs under din inskrivning på SFI så får du veta vilken grupp som passar dig bäst. Om du blir godkänd på kursen får du betyg, annars får du ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.

 

På SFI finns fyra olika kurser: A, B, C och D.

Kostnadsfritt

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmaterial. Du som studerar på SFI har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Vem får studera på SFI

Om du vill studera hos oss ska du vara folkbokförd i Arbogas kommun, ha ett personnummer och vara minst 16 år.

Är du EU-medborgare behöver du inte ha personnummer för att studera på SFI.


Du måste ha med dig ett pass eller ID-kort vid inskrivningen som visar vilket land du är medborgare i.



Att studera SFI

Att lära sig ett nytt språk kan vara svårt. Förutom lektionerna behöver du studera själv hemma eller tillsammans med dina kamrater i skolans lokaler. Det är viktigt att vara med på alla lektioner och om du är sjuk måste du ringa till skolan och tala om det.

 

Kvällsundervisning

Om du på grund av arbete eller praktik inte kan studera på dagtid kan vi erbjuda studier på kvällstid på måndagar och onsdagar från klockan 17.00 till 19.15 på Engelbrektsskolan.

Nationella prov SFI

Vi genomför regelbundna nationella prov under året. Undervisande lärare avgör vilka elever som är klara för nationellt slutprov.

Om du är sjuk

Vid sjukdom är det viktigt att du sjukanmäler dig till oss och det gör du till vår expedition. Du kan ringa till oss mellan kl. 7.45 - 8.30 måndag-fredag på telefonnummer 0589-872 20. Din lärare meddelas om din frånvaro.

Avbrott och avslut av studier

Om du avbryter dina studier på grund av arbete, sjukdom eller graviditet får du anmäla dig igen när du vill börja studera. Det gör du genom att lämna in en ny anmälan till SFI.

Olovlig frånvaro

Om du som elev har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet blir du avslutad från studierna på SFI enligt Förordning (2011:1 108) om kommunal vuxenutbildning 7. kap. 1 S.

Om du inte klarar utbildningen

Du som elev kan även bli avslutad från studierna på SFI om du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör

tillfredsställande framsteg enligt Skollagen(2010:800) 22 kap. 16 S andra stycket



Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 december 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer