Syn- och hörselinstruktör

Glasögon

I syn- och hörselinstruktörens arbete ingår att:

  • Hjälpa synskadade, hörselskadade och döva till ett mera aktivt liv i hemmiljö.
  • Träna den dagliga livsföringen.
  • Att motverka isolering och ge en bättre självkänsla.
  • Motivera till rehabilitering.
  • Förmedla kontakter med ögon- och öronläkare, syn- och hörcentral samt tolkcentral.
  • Hjälpa till med ledsagning till läkare och tandläkare mm.
  • Informera om och träna syn- och hörhjälpmedel.
  • Informera om kommunens service.
  • Informera om kurser och föreningsliv.
  • Informera hemtjänstpersonal och anhöriga.

Målet för verksamheten är att ge hjälp till självhjälp.

Om din förening ska ha ett arrangemang, möte eller liknande och har behov av en hörselslinga finns det en bärbar slinga att låna på Fritid och kultur.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer