Avgifter för verksamheten för funktionshinder 2017

Avgifter daglig verksamhet

Arbetsresor 28 kronor/resa

Fika 8:00/dag

 

Avgifter måltider i stödfamilj och korttidsvistelse

Tillägg för specialkost ersätts enligt faktisk kostnad.

 

Ålder 0-5 år

frukost 6:50/måltid
lunch 10:00/måltid
middag 10:00/måltid
mellanmål 6:50/måltid

 

Ålder 6-9 år

frukost 10:50/måltid
lunch 16:00/måltid
middag 16:00/måltid
mellanmål 10:50/måltid

 

Ålder 10-13 år

frukost 12:50/måltid
lunch 18:50/måltid
middag 18:50/måltid
mellanmål 12:50/måltid

 

Ålder över 14 år

frukost 15:50/måltid
lunch 23:00/måltid
middag 23:00/måltid
mellanmål 15:50/måltid

 

Fritidsverksamhet
Läger/kolonivistelse

Arboga kommun tar ut en avgift som beräknas för varje enskild lägerverksamhet. Avgiften tas ut per dygn och avgiften beräknas utifrån kostnadsuppgifter från varje arrangör.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 juli 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer