Bild med tecknade figurer och pilar som visar processen

Klicka på bilden ovan för förstoring.

Hur går det till?

Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart.

Du som ansökt och beviljats bidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bidrag till din anpassning.

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Till din ansökan ska du alltid bifoga intyg och minst en kostnadsberäkning, en så kallad offert, för anpassningsåtgärderna. Vid större anpassningar behöver du även ritningar eller annan teknisk dokumentation. Om du inte själv kan driva ditt ärende och du får hjälp av någon som är ditt ombud behöver du även skicka in en skriftlig fullmakt angående detta.

Intyg

Till din ansökan behöver du alltid bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Gäller din ansökan åtgärder på grund av nedsatt syn kan du kontakta syncentralen gällande intyg. Vid dolda funktionsnedsättningar såsom allergi eller överkänslighet kan det krävas intyg från läkare.

Offert

Till din ansökan ska du alltid bifoga minst en kostnadsberäkning för anpassningsåtgärderna. Gäller det dyrare åtgärder som till exempel trapphiss ska du begära in flera offerter.

I Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag på boverket.se framgår vad en sökande ska bifoga till en ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Fastighetsägarens medgivande

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede kontaktar din fastighetsägare för att diskutera anpassningen. Som regel behöver du ett medgivande från din fastighetsägare för att genomföra anpassningsåtgärder. Be att få ett skriftligt medgivande till att anpassningen får utföras och vad som gäller om du flyttar från bostaden. Bifoga en kopia av eventuellt medgivande till din ansökan.

Bygganmälan?

Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga enligt Plan- och bygglagen och du behöver därför kontakta byggnadsnämnden för att få startbesked innan du kan beställa anpassningen. Tänk på att också lämna in dokumentation för att få ett slutbesked gällande din bygganmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta din kommun. Läs kommunens information om bygganmälan.

Utredning

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök hos dig. Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Med det menas till exempel att åtgärderna är nödvändiga, att bostaden används permanent, att ansökan avser anpassningar av bostadens fasta funktioner och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer