Arboga kommuns taltidning

Arboga kommuns taltidning är en informationskanal för i första hand alla synskadade i kommunen men tillgänglig även för andra grupper av läshandikappade, till exempel äldre, dyslektiker, afatiker, funktionshindrade med mera. Den ges ut på cd och distribueras en gång i veckan direkt hem till prenumeranten. Prenumerationen är helt kostnadsfri och finansierad av landstinget och Arboga kommun i samverkan.

 

Ur redaktionell synvinkel är taltidningen närmast jämförbar med vilken annan dagspresstidning som helst med den skillnaden att innehållet bär den synskadades och läshandikappades referenser och återges i inläst form. Den är uppbyggd runt regionala och lokala nyhetsblock, reportage och intervjuer med politiker, beslutsfattare och andra människor från trakten.

 

Taltidningen speglar samhällsutvecklingen samtidigt som den dyker litet extra djupt i frågor av specifikt intresse för synskadade och läshandikappade. Stor vikt läggs vid förändringar i stadsbild och infrastruktur samt inom områden som sjukvård, teknik, ekonomi och kultur.

 

Taltidningen produceras av Västmanlands kommuner och landsting, VKL. Där produceras ett stort antal taltidningar med kommunal anknytning varje vecka.

 

Mer information

Den som vill veta mer om Arboga kommuns taltidning eller om länets taltidningar i största allmänhet, prenumerationsmöjligheter och annat är välkommen att ta kontakt med Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) i Västerås.

 

Mer om Taltidningen på VKL:s webbplats.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 juli 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer