Riksfärdtjänst

Om du ska resa längre resor inom Sverige och inte ensam kan klara att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om riksfärdtjänst

Vem får resa med riksfärdtjänst?

 • Tillstånd att åka riksfärdtjänst ges under förutsättning att Du är folkbokförd i Arboga kommun.
 • Du har ett stort och varaktigt funktionshinder som bedöms bestå mer är sex månader, läkarintyg kan i vissa fall begäras.
 • Resan på grund av ditt funktionshinder inte kan företas till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller genomföras utan ledsagare.
 • Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Resan inte bekostas av det allmänna (stat, kommun och landsting).
 • Resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.
 • Resan görs inom Sverige, från en kommun till en annan.

Färdmedel

Resan genomförs i första hand med allmänna kommunikationer. Vid speciella behov kan resa med annat färdmedel beviljas.


Att åka riksfärdtjänst med tåg innebär till exempel att

 • Du får biljetten betald för ledsagare.
 • Du kan åka sovvagn istället för sittvagn.
 • Du kan få åka i första klass om det krävs för benutrymmet.
 • Du kan få taxi på vissa delsträckor och tåg på de långa sträckorna.
 • Du kan få extra hjälp för att ta dig till och från tåget eller byta tåg.


Att åka riksfärdtjänst med flyg innebär till exempel att du får anslutningsresa till och från flygplatsen du får hjälp på flygplatsen. Ledsagare eller medresenär kan beviljas.

Anpassning av restid

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Det innebär att restiden ibland kan ändras. Hänsyn tas till ditt funktionshinder och ändamålet med resan. I särskilda fall kan kommunen besluta om ensamåkning.

Beslut

Kommunen beslutar om tillstånd och färdmedel och beställer din resa. Tillstånd kan inte beviljas för resor som redan genomförts.

Överklagande av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet om riksfärdtjänst kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ske skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att sökande fått del av beslutet.

Egenavgift

Egenavgiften beslutas av regeringen och grundar sig på vägavståndet.

Lägsta avgift är 105 kronor/enkelresa.

Resenär under 26 år betalar 70% av egenavgiften.

Vid resor med allmänna kommunikationer får du ett inbetalningskort tillsammans med biljetten, vid resa med taxi eller specialfordon betalar du avgiften direkt till chauffören.

Ledsagare

När ledsagare beviljas åker han/hon utan kostnad. Du måste själv skaffa ledsagare. Vid resa med flyg, taxi eller specialfordon bedöms ledsagare inte behövas annat än i undantagsfall till exempel vid personlig hjälp eller sjukvårdande insatser.

Medresenär

Medresenär kan medfölja under förutsättning att plats finns. Medresenär betalar samma avgift som resenär.


OBS! Ledsagare/medresenär hämtas och lämnas på samma adress som resenären.

Ansökan

Kontakta någon av handläggarna för att ansöka om riksfärdtjänst. Första gången du ansöker får du även fylla i en blankett där du beskriver ditt funktionshinder. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan resa. Vid resor under jul och nyår måste ansökan lämnas in tidigare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: