Vårdnad, boende, umgänge

Familjerätten svarar för information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor som till exempel adoption, avtal om vårdnad, boende och umgänge, faderskap, samarbetssamtal, utredningar om boende, vårdnad och umgänge.

Informationssamtal

Från 1 mars 2022 behöver du ett intyg om att du deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgänge. Tingsrätten kräver detta innan du kan stämma den andra föräldern i tingsrätten.


Socialnämnden är skyldiga att erbjuda ett informationssamtal för dig och din medförälder. Ta kontakt med familjerätten för mer information eller bokning av samtal.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: