Öppenvård för barn och familjer

Vi erbjuder familjebehandling utifrån BBIC (barnets behov i centrum) behovsområden och jobbar tillsammans med föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov av omsorg, kärlek, gränser och stimulans.

Viktiga delar är kommunikation och roller i familjen. Vi arbetar därför med hela familjen. För vissa föräldrar finns inslag av stödjande insatser såsom undervisning kring hushållsbudget, vård av hemmet eller kontakt med myndigheter.

Öppenvården arbetar med

  • Barngrupper såsom Dropp (barn till missbrukare) och Skilda världar (barn till frånskilda).
  • Är en del av Treo-samarbetet kring ungdomars vardag i Arboga och driver projektet ODIN för att förebygga narkotikaanvändning bland ungdomar.
  • Är stödpersoner vid umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.
  • Hjälper separerade föräldrar med samarbetssamtal för barnens bästa.

Ansökan

Till vår verksamhet kan man vända sig via en ansökan om familjebehandling som görs hos mottagningen, telefon 0589-871 32.

Vi arbetar också med familjer där man i en utredning på socialkontoret kommit fram till att familjen är i behov av våra insatser.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer