Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Hur blir man familjehem

Vad krävs det av oss för att bli familjehem?

De behov som barnet och dess familj har påverkar förväntningarna som ställs på en familj som vill öppna sitt hem. Precis som barnen är olika kan familjehemmen se olika ut. En trygg och stabil social situation är naturligtvis viktig. Ni vill förstås också göra en personlig insats och har förståelse för hur barn och unga idag kan ha det. Ni kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller villa. Det viktiga är att alla i familjen är överens om att ni vill ta emot en person till i er familj.

Samarbete

En stor uppgift för familjehemmet är att hålla kontakt med barnets familj. Familjehemmet arbetar tillsammans med andra viktiga personer runt barnet. När barnet flyttar in i er familj, planerar ni tillsammans med socialtjänsten och barnets föräldrar framtiden och fördelar ansvaret.

Ni får råd och stöd

I kommunen finns erfarna socialsekreterare med ansvar för stöd och tillsyn av familjehem. Olika former av familjehemsutbildning är också värdefullt. Detta är en hjälp till fördjupad kunskap och insikt i olika ämnen, samt ett tillfälle att träffa andra familjehemsföräldrar.

Praktiskt: ekonomi och avtal

När ett barn eller en tonåring ska flytta in i er familj, skrivs ett avtal mellan er och ansvarig socialnämnd. Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter, samt ekonomi.

 

Den ekonomiska ersättningen innebär:

  • en obeskattad omkostnadsersättning, som ska täcka kostnader för mat, kläder, och del i bostad m.m.
  • ett beskattat arvode som är en ersättning för det uppdrag ni utför.


Ersättningarna varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer