Socialbidrag, försörjningsstöd

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Arbetslinjen

I Arboga tillämpas den så kallade ”arbetslinjen” vilket innebär att ”En person som är berättigad till försörjningsstöd ska vid varje specifikt tillfälle utifrån egen förmåga och förutsättning aktivt arbeta för att snabbast möjligt uppnå egen försörjning.”


Detta innebär att kommunens försörjningsstöd villkoras mot ett eget aktivt ”arbete” mot egen försörjning i kompetenshöjande verksamhet, som fastställs i en handlingsplan som upprättas i samförstånd mellan personen och kommunens handläggare.


Handlingsplanens mål är att snabbast möjligt komma i egen försörjning och vägen/vägarna dit fastställs i planen. Planen är individuell och handläggarnas uppgift är att stödja och följa upp.


Avvikelser mot planen kan innebära avdrag på försörjningsstödet eller att försörjningsstödet avslås.

Hur ansöker man om försörjningsstöd?

Ta kontakt med receptionen på Individ- och familjeomsorgen, vardagar 8.30-9.30, telefonnummer 0589-87398 eller via besök.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av dels en riksnorm, kostnader som är någorlunda lika för alla. riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen.
Detta ingår i riksnormen
Detta kan vara skäliga kostnader

Gäller tystnadsplikt?

Att Du får försörjningsstöd samt är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt 26 kap. 1 § OSL, Offentlighets- och sekretesslag.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om Dig till obehöriga.

Lättlästa frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Vanliga frågor och svar på Socialstyrelsens webbplats

Arboga kommuns tjänstegarantier gällande försörjningsstöd

Försörjningsstöd

  • Vi handlägger din ansökan om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar efter att du lämnat en komplett ansökan.
  • Du garanteras att individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning.

Här kan du få mer hjälp och information

Ansökan

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 september 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer