God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltares uppgift är att vara ställföreträdare för huvudmannen. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska se till att huvudmannen får den vård och tillsyn hen behöver och verka för huvudmannens bästa och se till att hen inte missgynnas i olika sammanhang.

 

Det är domstolens förordnande som reglerar den gode mannens eller förvaltarens uppgifter. Förordnandet brukar som regel innehålla tre uppgifter; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Förmyndare för barn

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom.

Överförmyndarkansliet

Det är överförmyndarkansliet som handlägger alla ärenden på uppdrag av Västra Mälardalens överförmyndarnämnd. Överförmyndarkansliet finns i Köping.

Kontakt och blanketter

Här hittar du kontaktuppgifter till överförmyndarkansliet samt aktuella blanketter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 februari 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer