Strömsborg demenscenter

Strömsborg

Strömsborg är ett demensboende med 42 lägenheter fördelat på sex boendeenheter.

Strömsborgs verksamhetsidé är att ha en helhetssyn på människans livssituation.


Vi arbetar för trygghet, integritet och självbestämmande för våra brukare, för god kvalitet och omvårdnad. Alla som bor på Strömsborg ska ges förutsättningar att leva ett bra och meningsfullt liv.


På Strömsborg arbetar vi alla tillsammans - vårdbiträden, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt arbetsledning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 maj 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer