Förebyggande verksamhet - Senior +

Syftet med verksamheten är att informera om vilka stödinsatser och aktiviteter som finns inom Arboga kommun, samt att förebygga fallolyckor vilket är en viktig del för bevarad hälsa.

Senior + riktar sig till alla över 75 år som är folkbokförda i Arboga kommun, och inte har några pågående insatser från kommunen.

 

Den första kontakten sker genom ett brevutskick efter att man fyllt 75 år. I brevet finns det information om den förebyggande verksamheten samt en broschyr med kortfattad information om Socialförvaltningens verksamhet.

Tre år efter det första brevutskicket inbjuds samtliga till en seniorträff där några av socialförvaltningens verksamheter presenteras ytterligare.

Därefter tas ny kontakt vart tredje år eller efter önskemål.

 

Personligt besök av Senior +

Senior + erbjuder även personliga hembesök för att delge information samt vid önskemål genomföra en säkerhetsrond i hemmet i syfte att minimera fallrisk. Hembesöket är konstnadsfritt och sker under tystnadsplikt utan journalföring.

 

Välkommen att kontakta Linnea Hermansson eller Jessica Jansson på Senior +, telefonnummer 0589-87075

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer