Öppet för alla

Öppna aktiviteter på Strandgården och Strömsborg

Inom äldreomsorgen finns flera olika former av stöd, vård och omsorgsinsatser både för dig som själv är i behov av stöd och för dig som vårdar en anhörig.

Från och med mars månad 2009 anordnas öppna aktiviteter på Strandgården och Strömsborg. Aktiviteterna är öppna för alla seniorer i Arboga.

Musikunderhållning, bingo och gymnastik är några av de aktiviteter som står på programmet.

Alla välkomna!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer