Publicerad 2017-04-20

Välkommen till kommunfullmäktige den 27 april

Torsdagen den 27 april sammanträder kommunfullmäktige i rådhuset i Arboga.

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktigesalen för att lyssna på sammanträdet. Det går även att följa sammanträdet via webbsändningen på kommunens webbplats eller via Västmanlands Television.

 

Datum: Torsdag den 30 mars 

Tid: 18:15 

Plats: Rådhuset, kommunfullmäktigesalen, ingång från
Rådhusgatan

 

På dagordningen:

Information från Sturestadens Fastighets AB och Rådhuset i Arboga AB.

 1. Justering av protokollet.
 2. Redovisning av internt kontrollarbete år 2016 för Arboga kommun.
 3. Revisionsberättelse, fråga om ansvarsfrihet och årsredovisning för Arboga kommun år 2016. Årsredovisningen finns även tillgänglig i receptionen på Rådhuset i enlighet med kap 8, § 19 Kommunallagen.
 4. Årsredovisning Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2016.
 5. Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2016.
 6. Årsredovisning Gemensamma hjälpmedelsnämnden år 2016.
 7. Årsredovisning Gemensam överförmyndarnämnd år 2016.
 8. Kompletteringsbudget för år 2017.
 9. Biblioteksplan år 2017-2019.
 10. Svar på medborgarförslag om att bevara och komplettera gräsplanen vid Vasahallen (Crugen) för allmänhetens fritidsaktiviteter och spontanidrott.
 11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag.
 12. Redovisning av obesvarade motioner.
 13. Information – Analysrapport år 2016.
 14. Information – Bedömning av bolagens verksamhet under år 2016.
 15. Anmälan av medborgarförslag – Iordningställande av odlingslotter vid Sofiedalsgatan.
 16. Anmälan av medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Sippan och Gullvivan.
 17. Anmälan av medborgarförslag – Upprustning av uthusbyggnad vid Arbogaån.
 18. Val av ledamot, suppleant och röstombud till Arbogabostäder ABs dotterbolag under bildande.
 19. Bordlagt val av ersättare i kommunstyrelsen.
 20. Bordlagt val av ersättare i valnämnden.

Arboga 2017-04-18

Mats Öhgren Kommunfullmäktiges ordförande
Jessica Hänninen Kommunfullmäktiges sekreterare

Sammanträdet direktsänds på www.arboga.se och i Västmanlands Television. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund mellan klockan 18.15 och 18.30. Frågorna ska vara skriftliga och ska ha kommit in till Kommunkansliet, Box 45, 732 21 Arboga, senast tisdag 2017-04-25. Frågeställaren ska vara närvarande på sammanträdet. Om det inte kommit in några frågor från allmänheten startar sammanträdet klockan 18.15.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 april 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer