Vill du göra skillnad i någons liv? - Bli god man

Publicerad

En yngre och en äldre man sitter bredvid varandra. Den yngre mannen har sin hand på den äldre mannens rygg. I mitten av bilden är en text där det står Bli god man. Under den texten är en grafisk bild på ett rött hjärta och en vit hand.

Den som ställer upp som god man eller förvaltare gör en viktig samhällsinsats genom att hjälpa en medmänniska att inte drabbas av ekonomisk och rättslig förlust.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller förvaltare tar hand om ekonomiska och juridiska frågor för någon som inte kan göra det själv. Det kan exempelvis vara en person som har en sjukdom eller ett försvagat hälsotillstånd som behöver hjälp.

En förvaltare utses när ett godmanskap inte är tillräckligt. Det innebär att personen som behöver hjälp har blivit ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

Vem kan bli god man?

Den som tar sig an uppdraget att vara god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Personen ska även vara myndig och ha en ordnad ekonomi.

Utbildning och arvode

För att bli god får du genomgå en webbutbildning. Du får även arvode för din insats.

Läs mer om uppdraget

God man, förvaltare, förmyndare

Bli god man