Ny förening ska driva utvecklingen av Hjälmaren

Publicerad

Kvinna paddlar kajak på sjön Hjälmaren. Vattnet är spegelblankt.

Ett viktigt steg för utvecklingen av Hjälmaren har tagits där föreningen Hjälmarsamarbetet har bildats, med uppdrag att samordna utvecklingen av bland annat landsbygdsutveckling, naturmiljö och friluftsliv. Utgångspunkten i arbetet är samverkan med civilsamhälle, näringsliv, markägare och offentlig sektor.

För att skapa en attraktiv och levande landsbygd med ett rikt friluftsliv och förutsättningar för en stark besöksnäring kring Hjälmaren har kommuner, regioner, länsstyrelser och besöksorganisationer runt Hjälmaren tillsammans bildat föreningen Hjälmarsamarbetet. Arboga kommun är en av aktörerna som ingår i samarbetet.

Främja utveckling

Föreningens huvuduppdrag är att samordna utvecklingsarbetet gällande landsbygdsutveckling, maritim utveckling, friluftsliv, besöksnäring, naturmiljö, kulturmiljö, fiske, vattennivå- och kvalité.

Samverkan och samordning

Vidare ska föreningen verka för en effektiv samverkan och samordning mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och destinationsbolagen med fokus på Hjälmaren, samt lokal förankring och samverkan med civilsamhälle, näringsliv och markägare.

– Hjälmarsamarbetet gör det möjligt för oss att utveckla gemensamma strategier och säkerställa en bra och hållbar utveckling för Hjälmaren med dess omgivningar. Vi kan på ett effektivare sätt ta tillvara Hjälmarens potential, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Hjälmaren utgör redan idag en stor attraktionskraft, både för kommuninvånare och besökare, men det finns också stora utvecklingsmöjligheter. Det här samarbetet är viktig för både friluftsliv och besöksnäring, säger Ulf Johansson, turismutvecklare.

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer om Hjälmaresamarbetet kan du kontakta oss på Arboga kommun.

Samhällsplaneringsstrateg Tim Edvinsson

tim.edvinsson@arboga.se

Turismutvecklare Ulf Johansson

ulf.johansson@arboga.se

Föreningen Hjälmarsamarbetet

I föreningen ingår representanter från Örebro kommun, Arboga kommun, Eskilstuna kommun,
Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Länsstyrelsen Södermanland län, Länsstyrelsen Västmanland län och Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna, +Katrineholm och Örebrokompaniet.