Föreningsmässa och föräldrautbildning i Arboga

Publicerad

Högskolecentrum, fasadbild

Torsdagen den 22 februari bjuder föreningen Arboga Gymnastikförening/ADAYO och Vuxenutbildningen i Arboga in till föräldrautbildning i föreningskunskap och föreningsmässa. Deltagare på Komvux och SFI kommer att få träffa föreningsmedlemmar, få information om utbudet i staden och också erbjudas en utbildning i vad det innebär att vara föreningsaktiv.

I november 2023 genomfördes en utbildning i föreningskunskap och rollen som föreningsförälder. RF-SISU Västmanland höll i utbildningen och Arboga Södra var de som bokade in utbildningen och bjöd in flera andra föreningar att deltaga.

En av föreningarna som deltog var AGF/ADAYO, de tyckte att utbildningen var så viktigt och bra att de själva valde att ta arbetet vidare.

- Vi var med på utbildningen i november och tyckte verkligen att frågorna som lyftes under utbildningen är viktiga för fler att få ta del av. Vi har i vår förening märkt att många personer inte har tillräckligt med information för att kunna hitta in i föreningslivet, berättar Mia Nevala, AGF/ADAYO.

Samverkar för att nå fler

AGF/ADAYO, tidigare Arboga Gymnastikförening, samtalade med representanterna från RF-SISU direkt efter utbildningen och började diskutera en eventuell fortsättning på arbetet. Efter en kontakt med SFI och vuxenutbildningen bestämdes det att en utbildning i föreningskunskap skulle genomföras i Högskolecentrum på dagtid. Detta för att kunna ge deltagarna på SFI och Komvux möjlighet att delta under dagtid.

-När AGF/ADAYO tog kontakt med oss var det självklart för oss att ordna så det skulle gå att genomföra. Föreningslivet är en viktig del av vårt samhälle och ju fler som får möjlighet att ta del av det desto bättre, säger Lindha Doverud, Studie och yrkesvägledare SFI.

I dialogen växte föräldrautbildningen till något mer. För att också kunna visa upp det breda utbudet av föreningar i Arboga beslutades att bjuda in fler föreningar till en föreningsmässa i samband med föräldrautbildningen. En chans för deltagarna på SFI och Komvux att träffa representanter från föreningarna i kommunen, men också en möjlighet för föreningslivet att nå ut till en ny målgrupp.

Efterfrågat initiativ

Under förningsträffar har flera föreningar lyft utmaningen med att rekrytera nya ledare, styrelsemedlemmar och engagerade medlemmar. Ett annat önskemål som lyfts upp är möjligheterna till nätverkande och möten mellan föreningar. Detta initiativ ger möjlighet till båda delarna.

-Att initiativet kommer från en förening är extra roligt. AGF/ADAYO väljer att bjuda in till deltagande både i utbildning och föreningsmässa vilket är väldigt generöst. Arboga Södra bjöd in andra föreningar till utbildningen i november och nu gör nästa förening samma sak, det visar på mentaliteten hos föreningarna i Arboga, säger Måns von Stedingk, förenings- och folkhälsoutvecklare på kommunstyrelseförvaltningen.

Föreningsmässan och föräldrautbildningen kommer att äga rum torsdagen den 22 februari i Högskolecentrum. Mässan pågår mellan klockan 12.00-15.00. Utbildningen kommer att ske mellan klockan 13.00-14.30.

Vill din förening delta? Kontakta Mia Nevala eller Lindha Doverud på

Mia.nevala@arboga.se eller lindha.doverud@arboga.se