Publicerad

Höga vattenflöden – Tänk på detta vid översvämningsrisk

Exempelbild

Just nu råder det höga vattenflöden i Arbogaån och SMHI har gått ut med en orange varning. Som fastighetsägare finns det flera möjligheter att förbereda sig när det råder översvämningsrisk.

Det råder nu höga vattenflöden. En åtgärd som kommunen har tagit är att utöka bevakningen av områden runt Arbogaån. Arboga kommun arbetar förebyggagande för att undvika att stora fördämningar skapas. Det kan till exempel handla om att ta bort träd som riskerar att falla ner i ån. Arboga kommunalteknik har även stängt av gångstråken, nedströms från Herrgårdsbron. Detta gäller både den södra och den norra sidan av ån.

Se över fastigheter och lokaler

Arboga kommun har ett kontinuerligt samarbete och får information från två energibolag som genomför flödesmätningar vid kraftstationer, uppströms från Arboga. Det gör att kommunen tjänstemän får fortlöpande information om vilka nivåer som råder.

 

– Enligt de prognoser som vi har fått kommer nivåerna att fortsätta stiga under några dagar. Vi uppmanar där de kommuninvånare som bor i anslutning till Arbogaån att förbereda sig och se över sina hem. Det gäller även företag och organisationer som har verksamhetslokaler i anslutning till ån, säger Johan Sörén, driftchef på Arboga kommunalteknik

Mer information

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Räddningstjänstens uppdrag är i första hand att skydda liv, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur.

 

På Arboga kommuns samlingssida om översvämningar finns det mer information.

 

Det finns även information om hur du skyddar din fastighet via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.


Tänk på detta vid översvämningsrisk


  • Plocka bort värdefulla och ömtåliga saker ifrån källare om det föreligger risk för översvämning.
  • Ha kontroll på om vattennivån stiger i spolbrunnar, både i spillvattenservis (avlopp) och i dagvattenservis (regnvatten).

  • Proppa eller omförslut golvbrunnar.

  • Plocka bort WC-stol och avlopp till handfat för att proppa eller omförslut avloppen till dessa.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: