Publicerad

Samverkan i Västra
Mälardalen ger resultat

Exempelbild

Nu lanseras en gemensam karta med ledig verksamhetsmark i Arboga, Köping och Kungsör på vastramalardalskartan.se

Samhällsbyggnadsverksamheterna i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har tagit initiativ till en gemensam karta på internet som visar ledig mark och exploateringsområden i alla tre kommunerna.

Kartan har den senaste tekniken med tjänster som alltid använder uppdaterad information och samma levande karta finns på de tre kommunernas hemsidor.


- Det betyder effektivt arbete i hela kedjan. Aktuell information blir tillgänglig för näringsliv och företag som vill expandera och flytta sin verksamhet till Västra Mälardalen, säger Stig Tördahl, teknisk chef i Kungsör.

Karta

Olika lager med information går att visa och dölja beroende på vad besökaren är intresserade av.

Kartan visar ledig mark som är klar för försäljning men också var det pågår planarbete och vilka områden som är utpekade som

verksamhetsområden i kommunernas översiktsplaner. Det innebär att intressenter snabbt kan få en överblick över nuläge, framtid och långsiktiga planer för alla tre kommuner.


Köpings kommun har varit samordnande i projektet, samhällsbyggnadschef Gun Törnblad är nöjd med resultatet.

 

– Projektet har resulterat i en webbtjänst som innebär bättre service till företag som vill etablera sig i Västra Mälardalen och till befintliga företag som vill expandera, säger Gun.


Projektet har pågått under våren med användartester och workshops där nyckelpersoner från näringsliv, exploatering och kommunikation bidragit med sin kunskap för att få fram ett så bra resultat som möjligt.

kartbild

I kartan kan användaren se flygfoto och fastighetsgränser.

- Det är ett nöje att koordinera ett projekt där alla får stor nytta av resultatet och det finns så tydliga synergieffekter med samarbete som i Västra Mälardalen, säger Helena Ringmar från företaget GIS-kvalitet som koordinerat arbetet.


Kim Krantz arbetar som utvecklare inom geografiska informationssystem i Arboga och är en av deltagarna i projektet.


- Det är en framgång att vi har ett så bra samarbete och att vi under arbetet med Västra Mälardalskartan lärt känna varandra mer och kan fortsätta i ett fördjupat samarbete, säger Kim.


https://vastramalardalskartan.se/

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: