Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Djurhållning inom detaljplan

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt orm.

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Vid en ansökan kommer närboende grannar att ges möjlighet att lämna synpunkter.

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om tillstånd till djurhållning inom detaljplan finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kommunens taxor och avgifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Arboga kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: