Academy Adventure Leader

Är du en kreativ person med många idéer? Är du mellan 17 och 25 år? Gillar du äventyr och outdooraktiviteter? Drömmer du om ett eget företag?

Sök till Academy Adventure Leader!
Sommaren 2020 (v27) genomförs Academy i Litauen
För mer information och se filmen från år 2019: http://www.leadermalardalen.se/academy/

Vad är Academy Adventure Leader ?

Academy Adventure Leader är ett internationellt samarbetsprojekt mellan Leader Nedre Dalälven 3 och Leader Mälardalen i Sverige, samt de tre litauiska Leaderområdena LAG Telsiai region, LAG Plunge region municipality och LAG north-west Lituania. Samarbetsprojektet finansieras genom Landsbygdsfonden.

Academy 2019 genomfördes i Sverige, i områdena Leader Mälardalen och Leader Nedre Dalälven.


Academy Adventure Leader 2019 gav en unik inblick i områdets företag, föreningar och organisationer med fokus på verksamhetsutveckling och äventyr.
Under en sommarvecka besöktes företag som genom sin speciella nisch har blivit framgångsrika aktörer lokalt, nationellt och internationellt.

Deltagarna fick prova på olika inspirerande aktiviteter hos etablerade företag och lära sig metoder för verksamhetsutveckling och innovation.
Kärnan i akademin var besök hos aktiva entreprenörer, föreningar och organisationer som förberett verkliga case åt deltagarna.
Deltagarna fick gruppvis tillgång till bilar och körde själva runt i området, guidade av en app som tagits fram speciellt för Academy Adventure Leader.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: