Lättläst: Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning som gör

det arbete som nämnden bestämmer.

 

Personalen som arbetar på förvaltningen

kallas tjänstemän.

 

Tjänstemän är anställda av kommunen.

Tjänstemän är inte politiker.

Förvaltningar i Arboga

Kommunstyrelseförvaltningen har ansvar för

till exempel ekonomi och personal.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för

till exempel skola och barnomsorg.

 

Fritids- och kulturförvaltningen har ansvar för

till exempel biblioteket och badhuset.

 

Socialförvaltningen har ansvar för

till exempel äldreomsorg och socialbidrag.

 

Tekniska förvaltningen har ansvar för

till exempel gator, parker och avlopp.

 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har ansvar för

till exempel bygglov och hälsoskydd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: