Lättläst: God man, förvaltare och förmyndare

Vad är en god man?

En god man hjälper en annan person

med personens ekonomi

och ser till att personen får hjälp

med det han eller hon behöver

och har rätt till.

 

En god man kan till exempel hjälpa en annan person

att betala räkningar

eller hjälpa personen när han eller hon

vill prata med kommunen eller försäkringskassan.

 

Barn som flytt till landet Sverige

utan sina föräldrar

får också hjälp av en god man.

Vad är en förvaltare?

En person som inte kan ta hand om sina pengar

får en förvaltare.

En förvaltare tar hand om personens räkningar

och det personen äger till exempel ett hus.

Vad är en förmyndare?

Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare.

Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare

och har hand om barnets pengar.

Vad är överförmyndare?

I alla kommuner finns en överförmyndare.

Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare

och förmyndare följer lage

Telefonnummer

Om du vill fråga något kan du ringa till Överförmyndaren.

Telefonnumret är 0221-259 35.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: