Lättläst: Funktionshinder

LSS betyder lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade.

 

LSS säger att en del människor med funktionshinder
har rätt att få extra hjälp för att leva bra liv.

 

LSS har bestämmelser om hjälp
till dessa personer:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada
    efter en olycka eller en sjukdom.
    Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
  • Personer som har andra funktionshinder,
    som är stora och ger många svårigheter i livet.

 

Därför behöver dessa personer mycket hjälp.

Särskilt stöd och särskild service
är olika slags hjälp.

Det här ger LSS rätt till


1. Rådgivning och annan personlig hjälp.


2. Personlig assistent eller pengar för att betala en assistent.


3. Ledsagarservice.


4. Kontaktperson.


5. Avlösarservice i hemmet.


6. Korttidsvistelse utanför hemmet.


7. Korttidstillsyn utanför hemmet
för skolungdomar över 12 år.

 

8. Familjehem eller bostad med särskild service
för barn och ungdomar som behöver bo
någon annanstans än hos sina föräldrar.

 

9. Bostad med särskild service för vuxna
eller någon annan bostad,
som är gjord för personer med funktionshinder.

 

10.Daglig verksamhet för vuxna,
som har en utvecklingsstörning, autism eller
som har fått en hjärnskada i vuxen ålder.
Daglig verksamhet är för personer,
som inte har arbete eller utbildar sig.

 

Vill du veta mer?

För att få veta mer om hjälpen

kan du ringa LSS-handläggaren. Telefonnumret dit är 0589-874 36.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: