Nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 antogs i Sverige en ny lag. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) Den stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

 

Lagen gäller i hela landet och omfattar alla fem nationella minoriteter. Lagen säger att språken ska skyddas och främjas och de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur.

Kommuner kan vara förvaltningsområden

Lagen innebär också att förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli utvidgats till fler kommuner. Arboga kommun är dock inte ett förvaltningsområde för dessa språk.

Mer om nationella minoriteter

På Sveriges kommuner och landstings (SKL) webbplats kan du läsa om lagen och vilka kommuner, landsting och regioner som ingår i respektive förvaltningsområde.

 

Webbplatsen minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: