Sammanträdestider 2022

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och helägda kommunala bolags sammanträdestider 2022. Endast kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.      

Sammanträdestider 2022

Namn

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec


KF
18.15


27



10

21


2


25


20

24



KS

13.00

11

22

29


17

21



27


8



SN

13.15

26

16

16

20


15



14

19

16

14


BUN

13.15


3

10

21

19

16



8

13

17

15


FKN

13.15


1


19


14



6


8

13


RIAB

13.00


24




22



21



14


AKTAB

08.30


9

16


6

4

15



14



7


AVAAB

14.30


17


5


16



15


9

6


KFIA

08.30


17


7


16



15


10

8


ABO

08.30


17


7


16



15


10

8


Med reservation för eventuella ändringar.

Förklaring av förkortningar

KF = kommunfullmäktige

KS = kommunstyrelsen

SN = socialnämnden

BUN = barn- och utbildningsnämnden

FKN = fritids- och kulturnämnden

RIAB = Rådhuset i Arboga AB

AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB

AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB

KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB

ABO = Arbogabostäder

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: