Kommunens nämnder

Här hittar du kallelser/ärendelista för nämndernas aktuella sammanträden. Har du frågor eller vill ha kompletterande handlingar är du välkommen att kontakta respektive sekreterare.

Barn- och utbildningsnämnden 2022
Fritids- och kulturnämnden 2022
Socialnämnden 2022
Valnämnden 2022

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: