Statistik

I filen Befolkning, sysselsättning och pendling 2018 fPDFinns mer information om befolkningsförändringar som  födda och flyttningar. Här redovisas även uppgifter om förvärvsarbetande och in- och utpendling.

Under året följs befolkningsförändringar och brottsstatistiken i Arboga och redovisning görs kvartalsvis. Se filen Statistik för Arboga 3:e kvartalet 2017.PDF

 

Befolkningsförändringarna följs i kommuninvånarregistret och ska inte sammanblandas med den kvartalsstatistik som publiceras av SCB

 

Mer information om statistik på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 april 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer