Strategisk och ekonomisk plan

I Strategisk och ekonomisk plan fastställer kommunfullmäktige  (KF) årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Förvaltningsorganisationen ska verkställa politikernas beslut samt följa upp och återrapportera till politiken. Genom tät uppföljning och tydliga mål kan de politiska intentionerna uppfyllas med en effektivare verksamhet.

Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2017-2019

Strategisk och ekonomisk plan 2017-2019 i pdf-format.

Strategisk och ekonomisk plan 2017-2019

  • Skattesatsen för år 2017 fastställs till 22,41 kronor, vilket är en sänkning med 0,10 kronor.
  • Kommunens vision, Arboga - plats för inspiration, förlängs till år 2030.
  • Kommunfullmäktiges omarbetade mål och mätningar antas.
  • Resurser läggs undan för att möta framtida hyresökningar i samband med nybyggnation och större renoveringar.
  • Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenserna för verksamheten om den ekonomiska ramen minskas med 1,5 procent för år 2018.

Läs Strategisk och ekonomisk plan för åren 2017-2019.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer