Årsredovisningar och delårsrapporter

Arboga kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Snabba fakta

  • Kommunens resultat för år 2016 blev 89,3 mkr (23,2,0 mkr 2015) Det positiva resultatet beror huvudsakligen på engångsintäkter som står för 84,4 mkr.
  • Nämnderna visar ett resultat på plus 40,4 mkr (minus 3,7 mkr 2015)
  • Nämndernas nettoinvesteringar uppgick till 95,3 mkr (46,2 mkr 2015)
  • Befolkningen i Arboga var 13 903 personer vid årsskiftet 2016/2017 och har ökat med 45 personer sedan föregående årsskifte
  • Vid årsskiftet 2016/2017 hade kommunen                                    1 061 tillsvidareanställda vilket är 13 fler än året innan 

Måluppfyllelse 2016

Så här såg måluppfyllelsen inom respektive strategiskt område ut år 2016. Mätarna anger en samlad bedömning av uppfyllelsen av målen inom det strategiska området.

 

 

Mer detaljer om kommunens övergripande mål och måluppfylleslse kan du läsa i Årsredovisningen.PDF

Vill du veta mer om hur kommunen styrs läs Strategisk och ekonomisk plan

mm,-.-m,

Så här fördelades pengarna år 2016

Här ser du hur mycket av en hundralapp som gick till respektive verksamhet 2016.

Bild på hundralappen

Såhär fördelades pengarna år 2016

Delårsrapport

Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Läs delårsrapport 2016PDF PDF

Vill du läsa äldre årsredovisningar och delårsrapporter? Välkommen att kontakta ekonomikontoret.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 juni 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer