Revisorernas granskningar

Granskningar 2018

Granskning av äldreomsorgens kvalitet

Granskning av införandet av nytt ekonomisystem

Uppföljande granskning av beredskap för kris och extraordinära händelser

Granskning av delårsrapport 2018

Granskningar 2017

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR

Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten samt hur kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av ärendehantering

Grundläggande granskning av mål, ekonomistyrning och intern kontroll 2017

Granskning av flyktingmottagande och integration

Granskning av personal- och arbetsgivarfrågor inom vård- och omsorgsversamheten

Granskningar 2016

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

Granskning av bokslut och årsredovisning 2016

Granskning av intern kontroll

Granskning av delårsrapport

Granskning av kommunens övergripande investeringsprocess

Granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst samt uppföljning av tidigare granskning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 november 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer